Klachtenregeling

Klachtenregeling

Inleiding

VDB Dealer Occasions hecht aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing.

Telefonisch oplossen klacht
Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Formele schriftelijke klachtenprocedure
Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het formulier dat u van onze website kunt downloaden.

Afhandeling klachtenprocedure
Na ontvangst van de klacht zal u binnen 3 werkdagen een bevestiging ter ontvangst van uw klacht ontvangen. Wij proberen dan ook direct met u tot een passende oplossing te komen. Mocht het niet mogelijk zijn om binnen deze 3 dagen tot een oplossing te komen dan zullen wij alsnog contact met u opnemen om het één en ander te bespreken. Wij streven er naar uw klacht binnen 2 weken opgelost te hebben. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zullen wij u hier over inlichten en u aangeven binnen welke termijn wij wel verwachten tot een oplossing te komen. Tussendoor zullen wij u op de hoogte houden. Tevens wordt u schriftelijk ingelicht als de klacht naar ons idee is afgehandeld. Wij vragen hiervoor van u ook een retourbevestiging.
Informatie

Informatie
Uw gegevens inzake de verwerking en afhandeling van uw klacht zullen wij archiveren. Ook kan het voorkomen dat wij bij derde advies in zullen winnen inzake de afhandeling van uw klacht. Echter zullen wij en de eventuele derde partij, ten allen tijde zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze niet delen met anderen.


Natuurlijk hopen wij dat het bovenstaande niet nodig is, maar mocht dit het toch het geval zijn, dan zullen wij dit positief oppakken. Uw melding zal er namelijk voor zorgen dat de kans op herhaling wordt geminimaliseerd.

VDB Dealer Occasions 
De limiet 22c
4131NR Vianen